PROMOTOR PROJEKTU
S.Partner | Grupa Syndex, Polska

Strona powstała w ramach projektu
finansowanego przez Komisję Europejską.

Informacje w niej zawarte nie muszą pokrywać się ze stanowiskiem lub opinią Komisji.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za to, jak informacje te zostaną wykorzystane.

PROMOTOR PROJEKTU
S.Partner | Grupa Syndex, Polska

Strona powstała w ramach projektu
finansowanego przez Komisję Europejską.

Informacje w niej zawarte nie muszą pokrywać się ze stanowiskiem lub opinią Komisji.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za to, jak informacje te zostaną wykorzystane.

Projekt ARTICULATION

Koordynacja krajowych i europejskich instancji procesu informacji i konsultacji

Projekt służy podsumowaniu praktyk istniejących w 10 europejskich radach zakładowych wywodzących się z 5 różnych sektorów (rolno-spożywczy, usług finansowych, hutnictwa, budownictwa i konstrukcji drewnianych, chemicznego) z 5 krajów: Polski, Rumunii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także opracowaniu, w oparciu o analizę stosowanych praktyk koordynacji procesów informacji i konsultacji, przewodnika przeznaczonego dla partnerów społecznych zaangażowanych w dialog na poziomie europejskim w ERZ.

więcej »

Projekt HARMO IC

Projekt na rzecz wsparcia działań służących harmonizacji procedur informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji na poziomie krajowym w firmach o zasięgu europejskim w Polsce, Rumunii, Francji i Hiszpanii.

Projekt zakończył się 31 listopada 2010 r. Partnerzy wystąpili z prośbą o jego kontynuację (Projekt "Articulation")

więcej »